'; str += ""; str += "
"; str += "
"; //alert("2"); article=document.getElementById('article').innerHTML; //alert("3"); if(article.indexOf(strAdBegin)!=-1){ str +=article.substr(0,article.indexOf(strAdBegin)); strTmp=article.substr(article.indexOf(strAdEnd)+strAdEnd.length, article.length); }else{ strTmp=article } //alert("4"); //str +=strTmp.substr(0,strTmp.indexOf(strFontSize)); //strTmp=strTmp.substr(strTmp.indexOf(strFontSize)+strFontSize.length, strTmp.length); str += strTmp; //str +=strTmp.substr(0,strTmp.indexOf(strdoPrint)); //str +="window.print()"; //str +=strTmp.substr(strTmp.indexOf(strdoPrint)+strdoPrint.length, strTmp.length); str += "
"; //alert("5"); str += "
tb通博 版权所有
"; str += ""; str += ""; document.write(str); document.close(); } //插入打印代码~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~结束~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
您現在的位置:首頁 >> 最新公告

安遠縣2019年公開招聘教師補充公告

文章來源:發布者:網站管理員发布时间:2019年03月21日 10:05:00 【浏覽字號選擇:

  鑒于當前教師資格考試政策因素,現對《安遠縣2019年公開招聘教師公告》中關于特殊教育專業教師崗位招聘條件(教師資格證)進行調整,原文爲“特殊教育專業須具有特殊教育教師資格證”,現調整爲“特殊教育專業須具有小學及以上教師資格證” 

    

  安遠縣公開招聘教師工作領導小組 

          2019年3月21日 
【發表評論】【打印】【關閉】