'; str += ""; str += "
"; str += "
"; //alert("2"); article=document.getElementById('article').innerHTML; //alert("3"); if(article.indexOf(strAdBegin)!=-1){ str +=article.substr(0,article.indexOf(strAdBegin)); strTmp=article.substr(article.indexOf(strAdEnd)+strAdEnd.length, article.length); }else{ strTmp=article } //alert("4"); //str +=strTmp.substr(0,strTmp.indexOf(strFontSize)); //strTmp=strTmp.substr(strTmp.indexOf(strFontSize)+strFontSize.length, strTmp.length); str += strTmp; //str +=strTmp.substr(0,strTmp.indexOf(strdoPrint)); //str +="window.print()"; //str +=strTmp.substr(strTmp.indexOf(strdoPrint)+strdoPrint.length, strTmp.length); str += "
"; //alert("5"); str += "
tb通博 版权所有
"; str += ""; str += ""; document.write(str); document.close(); } //插入打印代码~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~结束~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
您現在的位置:首頁 >> 政民互動 >> 在線訪談 >> 主題征集

关于在線訪談主題征集的通知

文章來源:發布者:網站管理員发布时间:2018年10月29日 22:35:00 【浏覽字號選擇:

    在線訪談栏目已正式上线运行,广大市民可以对自己关心的问题提出访谈意见,我们将按照实际情况形成年度“在線訪談”工作计划。

【發表評論】【打印】【關閉】